Rekrutacja do projektu „Nie jestem sam”

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym
projekcie, którego celem jest wzrost aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym, nabycie umiejętności, które przyczynią się do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, wzmocnienie kondycji osób z zaburzeniami psychicznymi, a jednocześnie ograniczenie potrzeby korzystania z opieki instytucjonalnej, umożliwienie funkcjonowania w środowisku, wzrost wiedzy na temat własnej choroby i sposobów radzenia sobie z nią,
nabycie sprawności fizycznej i wiedzy z zakresu
prowadzenia zdrowego stylu życia.

ZGŁOŚ SIĘ, jeśli chcesz skorzystać z terapii
psychologicznej, uczestniczyć w grupie wsparcia,
zajęciach sportowych oraz zajęciach indywidualnych dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań.*
Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz na stronach: www.sir.elblag.pl oraz www.centrumelblag.pl i do 9 maja 2022: prześlij go w wersji papierowej lub przynieś osobiście
(w dni robocze, w godz. 10:00 – 13:00) w kopercie
z dopiskiem: Kandydat/ka do projektu „Nie Jestem Sam” na adres:
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, ul. Związku Jaszczurczego 17 p. 32, 82-300 Elbląg lub wyślij
e-mailem: [email protected]

*Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne,
są w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zamieszkują na terenie Elbląga
lub powiatu elbląskiego

Projekt dofinansowany ze Środków Budżetu Państwa