Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Zespół

Beata Wachniewska-Mazurek


Rola w Stowarzyszeniu: prezes Stowarzyszenia oraz Klubu Sportowego Hart, ewaluator i animator, menadżer.

Wykształcenie: administratywista, wyższe socjologiczno-politologiczne, badacz, ewaluator, specjalista ds. organizacji pozarządowych w tym planowania strategicznego, współpracy z samorządem, konsultacji społecznych, partycypacji obywatelskiej. Doświadczenie zawodowe: wieloletni koordynator i autor projektów, doradca specjalistyczny dla Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, wieloletni trener, animator i ewaluator projektów, moderator i realizator procesów planowania strategicznego w organizacjach oraz procesów konsultacji w tym z osobami starszymi (np. spacerów badawczych); doradca Fundacji Polskiej Akademii Nauk w zakresie strategii rozwiazywania problemów społecznych. Pełni rolę społecznego rzecznika praw dziecka przy Stowarzyszeniu w zakresie kształtowania lokalnych polityk publicznych, autor badań i diagnoz np. lokalnej diagnozy potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Trener umiejętność społecznych, opiekun podczas wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadząca warsztaty: siłowania umysłu dla seniorów.
Ulubiony cytat: „ Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”
św. Jan Paweł II.

Bożena Strawa-Cieślak


Rola w Stowarzyszeniu: członek SIR oraz Klubu Sportowego Hart, pedagog, socjoterapeutka, koordynator projektów, społeczny rzecznik praw dziecka w sprawach indywidualnych.

Trener umiejętności społecznych, poradnictwo pedagogiczne, rodzinne, doświadczenie w pracy z rodzinami – w tym rodzinami w kryzysie/ dysfunkcjach (specjalistyczna zawodowa rodzina zastępcza) istotne dla pomocy seniorom dotkniętym przemocą domową, problemami w relacjach w rodzinach wielopokoleniowych, udział dziadków w wychowaniu i opiece wnucząt. Rzecznik Praw Dziecka.

Agnieszka Wiśniewska


Rola w Stowarzyszeniu: wiceprezes, „papierolog”, koordynator projektów, wiceprezes Klubu Sportowego Hart.

Wykształcenie: pedagog z wykształcenia, formalistka z zamiłowania.
Doświadczenie zawodowe: III sektor od ponad 14 lat – koordynator, dyrektor ds. administracyjnych, specjalistka ds. ekonomii społecznej, administrator stron www, asystent osoby niepełnosprawnej, kierownik Klubu Integracji Społecznej.
Zainteresowania: dart, brytyjska literatura, turystyka rodzinna, majsterkowanie.
Kto mnie inspiruje: Marcin.
Ulubiony cytat: „Nie wierzę w zasiłki i pomoc społeczną. Wierzę w pracę, handel, rzemiosło, możliwość samodzielnego zarabiania na własne życie jako środek przywrócenia osób z niepełnosprawnością do ich miejsca w społeczeństwie” – E. Gilbert

Katarzyna Ciszewska


Rola w Stowarzyszeniu: członek założyciel, przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia oraz Klubu Sportowego Hart, stały wolontariusz i inspirator działań.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (doradztwo zawodowe) i Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (praca socjalna), ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej (Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego) oraz HR (Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich). Swoją „przygodę” z NGO rozpoczęła od wolontariatu hospicyjnego, a doświadczenie zawodowe zyskała w bezpośrednim kontakcie z organizacjami pozarządowymi.
Doświadczenie zawodowe: specjalistka ds. ekonomii społecznej, doradca kluczowy, doradca biznesowy, kierownik CES w projekcie „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”, członek Stowarzyszenia ESWIP.
Ulubiony cytat: Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie dają się złamać, świat zabija.

Marek Cieślak


Rola w Stowarzyszeniu: członek, specjalista ds. rozwiązywania trudności rodzinnych.

Wykształcenie: Pedagogika- pedagogika pracy, andragogika – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Psychologia Kliniczna – Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Terapeuta Uzależnień – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Certyfikat – Metodologia pracy z osobą pokrzywdzoną, Certyfikat – Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży, Zaświadczenie – Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Doświadczenie zawodowe: Przez wiele lat razem z żoną prowadziliśmy pogotowie rodzinne (potem uzyskaliśmy status rodziny zastępczej). Jako funkcjonariusz policji prowadziłem szereg działań dotyczących profilaktyki szeroko pojętej (narkomania, dopalacze i inne używki wpływające negatywnie na zachowania dzieci i młodzieży) Przez wiele lat pracowałem z „trudną” młodzieżą, najpierw jako wychowawca, a później jako kierownik Policyjnej Izby Dziecka. Praca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Elblągu wyposażyła mnie w niezbędną wiedzę, z jakimi problemami muszą sobie radzić rodziny, w których jest dziecko lub rodzić z niepełnosprawnością o różnym charakterze. Od 2018 roku pracuję w NZOZ Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym KARAN „Dom Zacheusza”, a także w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych – tu zajmuję się całościowo rodzinami, w których pojawia się problem uzależnienia.