Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Poradnia Po-MOC

Punkt konsultacyjny Po-Moc!

Celem działalności jest udzielanie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholizmu lub zagrożonym uzależnieniem od alkoholu oraz ich rodzinom.

Kogo wspieramy: osoby uzależnione od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub u których dominującym środkiem psychoaktywnym w uzależnieniu jest alkohol (w  także nieletni) oraz ich rodziny w ramach profilaktyki i edukacji oraz wsparcia pedagogiczno- psychologicznego.

Najważniejsze zadania:

  1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego – w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00
  2. Telefonicznie: w poniedziałki i piątki   w godz. 9.00-15.00
  3. elektronicznie tj. z pośrednictwem poczty email [email protected] oraz portalu społecznościowego https://www.facebook.com/SIR.Elbl (czas odpowiedzi max 2 dni robocze)
  4. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne – forma spotkania ustalana na bieżąco po kontakcie telefonicznym,
  5. Oferta dla szkół –  w formie warsztatów profilaktycznych uczniów prowadzona w elbląskich szkołach w formie stacjonarnej (od września 2021 r.)
  6. Terapia uzależnień (głównie alkoholizm) – forma, częstotliwość ustalana po kontakcie telefonicznym z zatrudnionym terapeutą.
  7. Terapia indywidualna lub grupowa (w formie grupy wsparcia) – sesje realizowane  systematycznie średnio raz na 2 tygodnie przez 2 godziny lub 1 godzina w tygodniu w zależności od potrzeb. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjnego,
  8. realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.