Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Projekty


Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych regularnie realizuje szereg działań korzystając z różnych źródeł dofinansowania. M.in.:
 – „Wiatr w żagle” (organizacja zajęć żeglarskich jako sportu wrażliwego społecznie na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym);
– Fundusz Inicjatywy Obywatelskich- dotacja od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w roku 2017 r na realizacje zadań w roku 2017 .
– „Wiatr w żagle” (organizacja zajęć żeglarskich jako sportu wrażliwego społecznie na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym);
– Fundusz Inicjatywy Obywatelskich- Narodowy Instytut Wolności- dotacja w roku 2018 na realizację zadań w roku 2018
– „Energetyczne wakacje”- dotacja w roku 2018 na kolonie letnie dla dzieci w roku 2018; Urząd Miejski w Elblągu
– „Ocean wrażeń”- półkolonie letnie dla dzieci- dotacja w roku 2017
– Urząd Miejski w Elblągu oraz Fundacja banku Zachodniego BZWBK – realizowało projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu ( np. półkolonie dla dzieci „Ocean wrażeń” 2017 r.
– Elbląga Czyta Dzieciom, itp.), kolonie letnie dla dzieci w 2018 roku (dla 47 dzieci)
– Realizowało projekty ze środków Funduszu Inicjatywy Obywatelskich – Genialna Przyszłość. Świadomi Rodzice, Szczęśliwe Dzieci. (2011 rok)-
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – realizowało i pozytywnie zakończyło realizację jako partner dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Rodzina Razem” z Miejskim Centrum Wolontariatu w Elblągu (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017/2018 RPO 11.2.3 r.) oraz „Inwestujemy w przyszłość” z Zakonem Szkół Pijarskich (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017/2018 środki unijne) 
– od 2019 roku – projekt „Rodzinne inicjatywy” wsparcie ze środków Narodowego Instytutu Wolności Program PROO 1 a; 
– 2020-2021 projekt w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu na rzecz seniorów tj. „Nasz senior” w ramach Programu RPO Warmia i Mazury (11.2.3) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– od 2019 r. partnerski projekt „Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych” (OŚ IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna)